Cederquist rådgivare till Länsförsäkringar vid försäljning av kontorsfastighet

Cederquist har biträtt Länsförsäkringar i samband med dess försäljning av kontorsfastigheten Hilton 6 i Frösunda, Solna. Deas Asset Management har på uppdrag av Nordea Liv & Pension förvärvat fastigheten.

Cederquists team bestod av Christian Johard (partner), Michela Westin (senior associate) och Andrea Sedvall (associate).