Cederquist rådgivare till styrelsen för Kungsleden vid Castellums offentliga uppköpserbjudande

Castellum AB offentliggjorde den 2 augusti 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden AB. Vederlaget i erbjudandet består av en kombination av aktier i Castellum och kontanter. Erbjudandet värderar aktierna i Kungsleden till totalt cirka 26,9 miljarder kr. Cederquist är legal rådgivare till Kungsledens styrelse i samband med uppköpserbjudandet. Såväl Kungsleden som Castellum är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Cederquists team består av Tone Myhre-Jensen, Anna Green Jensen, Wilhelm Lüning och Julia Amanda Nilsson (aktiemarknad), Per Henriksson (finansiering) samt Fredrik Lindblom och Sanna Widén (konkurrens). Mer information finns på www.kungsleden.se