Cederquist rådgivare vid aktieförvärv i SkiStar

Investeringsbolaget Aeternum Capital har förvärvat aktier motsvarande 19,6% av aktiekapitalet i SkiStar AB. Genom förvärvet blir Aeternum Capital den näst största ägaren i SkiStar. SkiStar har ett börsvärde om cirka 14 miljarder kronor och äger och driver skidanläggningar. Cederquist var legal rådgivare till Aeternum Capital i transaktionen. Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Caroline Wassdahl och Karin Karsten.