Cederquist rådgivare vid Nyfosas emission av hybridobligationer

Nyfosa AB har framgångsrikt emitterat efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid om SEK 800 000 000 under ett ramverk om SEK 2 000 000 000. Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Mer information om transaktionen finns på Nyfosas hemsida: https://nyfosa.se/sv/

Cederquist var legal rådgivare vid transaktionen. Fredrik Lundén, Per Henriksson, Mirja Sikander, Julia Nilsson och Jenny Tolander ingick i teamet.