Pressmeddelanden Arkiv - sida 2

Press

Cederquist rådgivare vid upphandling av driftavtal samt systemleveranser

2014-04-03 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tilldelat Teracom AB avtal avseende drift, underhåll och kundstöd för Rakel samt Cassidian Oy avtal avseende systemleveranser till Rakel. Upphandlingarna har skett enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Förberedelsearbetet och upphandlingen har pågått under ca två år.
Press

Cederquist rådgivare vid överlåtelsen av KGH Customs

2013-10-01 Bridgepoint Development Capital har förvärvat KGH Customs AB (publ) från Procuritas Capital Investors III samt vissa minoritetsaktieägare. Gernandt & Danielsson var legal rådgivare till säljarna och Cederquist företrädde köparen i transaktionen.