Cederquist biträder Accent Equity 2008, L.P. i förvärv av aktier i Hööks Hästsport

Cederquist har biträtt riskkapitalfonden Accent Equity 2008 L.P. i förvärvet av aktiemajoriteten i Hööks Hästsport AB. Hööks Hästsport är idag störst på försäljning till hästintresserade i Norden med en omsättning på 250 miljoner kronor och närmare 200 medarbetare. Koncernen har idag 26 helägda butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark och bedriver därtill distanshandel via internet och traditionell postorder.

Cederquists team i transaktionen bestod av Lars Bärnheim och Emma Mähler med värdefulla insatser från Helena Bergenheim, Louise Danielson, Linda Karlsson och Åsa Persson. Konkurrensfrågor hanterades av Fredrik Lindblom.