Cederquist biträder Hemsö Fastighets AB vid försäljning

Advokatfirman Cederquist biträder Hemsö Fastighets AB vid försäljningen av 15 fastigheter till en total köpeskilling om cirka 1 600 mkr. Samtliga fastigheter har ett betydande inslag av kontorsverksamhet. Köpare är Kungsleden Fastighets AB.

Ansvarig advokat hos Cederquist var Louise Bjärgård.