Cederquist biträder Metro avseende Kinneviks offentliga uppköpserbjudande

Cederquist företräder Metro International S.A. och styrelsens oberoende utskott i frågor som rör Investment AB Kinneviks offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga Metros utestående aktier, teckningsoptioner och förlagsbevis. Kinneviks erbjudande värderar Metro till sammanlagt cirka 1 145 miljoner kronor.

Metro är den största internationella tidningen i världen. Metro publiceras i över 100 storstäder i 22 länder i Europa, Nord- & Sydamerika och Asien. Metro har en unik global räckvidd – med en ung, aktiv och välutbildad Metropol målgrupp på över 17 miljoner läsare dagligen. Kinnevik är Metros största aktieägare.

Cederquists team består av Magnus Lindstedt, Nils Lundgren och Fredrik Lundén.