Cederquist biträder Östersunds Rådhus AB vid försäljning

Cederquist har biträtt Östersunds Rådhus AB vid försäljningen av sex bostadsfastigheter i Brunflo och Torvalla till Diös Fastigheter. Underliggande fastighetsvärde är 208 Mkr. 

Cederquists team bestod av Erika Åslund, ansvarig delägare, Safa Mahmoudi samt Caroline Englund.