Cederquist biträder Swedbank AB (publ) i anslutning till att Fagerberg & Dellby Fond I AB förvärvar Yrkesakademin AB

Fagerberg & Dellby Fond I AB  har förvärvat majoriteten av aktierna i Yrkesakademin AB. Cederquist har agerat som rådgivare åt Swedbank AB (publ) i samband med finansieringen av  förvärvet.   Yrkesakademin AB med dotterbolag bedriver verksamhet inriktad mot kompetensutveckling till företag i olika branscher samt ny- och fortbildning till arbetssökande. Därutöver driver bolaget ett antal bilskolor samt förmedling av utbildningsplatser för studerande utomlands.   Cederquists team har bestått av Åsa Nordman (projektansvarig) och Andreas Malmberg.