Cederquist företräder Nordic Capital Fund VII i dess förvärv av ledande aktörer inom distanshandel i Norden, Ellos och Jotex

Cederquist företräder Nordic Capital Fund VII i dess förvärv av ledande aktörer inom distanshandel i Norden, Ellos och Jotex, från Redcats som är ett helägt dotterbolag till franska PPR. Ett aktieöverlåtelseavtal undertecknades den 22 februari 2013. Förvärvet är villkorat av tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter. Cederquists transaktionsteam består av ansvarig delägare Martin Ulfson (M&A), assisterad av Pontus Röckert (M&A), Jimmy Gärd (M&A), Mattias Larsson (finansiering), med support av andra specialister och biträdande jurister.

Kontakt