Att anlita Cederquist

Cederquist har en lång historia på den svenska marknaden. De senaste tio åren har vi på ett målmedvetet och strukturerat sätt arbetat med vår affärsmodell och vårt erbjudande för att på ett modernt, högkvalitativt och pragmatiskt sätt kunna erbjuda dig som kund en bättre produkt.

Idag är Cederquist kända på marknaden för att vara en modern affärsjuridisk rådgivare med exceptionell service och pragmatisk rådgivning i fokus. Vår metod och organisation i kombination med vår breda erfarenhet och djupa kännedom om svensk juridik och näringslivet gör att vi på ett initierat och proaktivt sätt kan möta de förväntningar och krav du som kund har i varje enskild situation.  Vi hanterar våra kunders allra känsligaste och mest komplexa ärenden på ett sofistikerat och lösningsorienterat sätt. Vi levererar alltid det som krävs för att ligga i framkant och möta dina högt ställda förväntningar. Det betyder inte bara maximal kvalitet, utan även effektiv, smidig och kostnadseffektiv rådgivning.

Vi arbetar alltid nära dig som kund för att få en genuin förståelse för sammanhanget och affären i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Det är av högsta vikt att de råd du som kund får är pragmatiska och kommersiellt gångbara. Vi arbetar hårt för att konstant utveckla och förbättra vårt erbjudande och för att gå i takt med, eller ligga steget före våra kunder.

Läs mer om våra specialistområden. 

Varför Cederquist? 

Tillräckligt stora, tillräckligt små - På Cederquist är vi tillräckligt stora för att hantera alla typer av transaktioner, men även tillräckligt små för att utveckla nära relationer till våra kunder.

  • Effektiva team - Vi fokuserar på teamet snarare än på individen, då vi tror att helheten är bättre än summan av delarna.
  • Entreprenörsanda - Små och effektiva team med en proaktiv anda, mycket driv och energi.
  • Effektiva beslutsprocesser - Ett kontor med 20 partners skapar effektiva beslutsprocesser. Som kund till oss befinner du dig alltid nära beslutsfattarna.
  • Kommersiell approach - Vi ser oss mer som en modern affärspartner snarare än en traditionell rådgivare.
  • Värderingsstyrda - Cederquist är en värderingsstyrd organisation med en kultur som värderar teamwork och felfria leveranser.
  • En miljö som främjar specialistkompetens - Våra specialister och specialistgrupper är ledande på marknaden.
  • Lyhörda inför våra kunders feedback - Vi har väl etablerade processer för projektuppföljning och vi är lyhörda inför våra kunders feedback. 
  • Jämställdhet & mångfald - Cederquist är en värderingsstyrd advokatbyrå och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med våra värderingar, något vi gjort under flertalet år. Våra värderingar vägleder oss, påverkar vår kultur, vårt erbjudande och det arbetsklimat som råder här. Målet har alltid varit att åstadkomma en öppen och transparent kultur där jämställdhet och mångfaldsfrågor står högt på agendan. Ett arbete som vi kan se har gett resultat. 

 

Kontakt