Att arbeta värderingsstyrt

Cederquist är en värderingsstyrd advokatbyrå och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med våra värderingar, något vi gjort under flertalet år. Våra värderingar vägleder oss, påverkar vår kultur, vårt erbjudande och det arbetsklimat som råder här. Målet har alltid varit att åstadkomma en öppen och transparent företagskultur på Cederquist där jämställdhet- och mångfaldsfrågor står högt på agendan. Ett arbete som vi kan se har gett resultat.

Vårt mål har sedan länge varit att ge alla medarbetare möjlighet att göra skillnad. Att vara delaktiga i att driva firman framåt och påverka organisationen oavsett position. Vi strävar ständigt efter att utvecklas och att erbjuda våra medarbetare och kunder en modern arbetsplats och ett modernt erbjudande där frågor som jämställdhet och lika möjligheter är en självklarhet. Som arbetsgivare i branschen måste vi ta vårt ansvar och säkerställa att vi lever upp till våra värderingar. Våra värderingar vägleder oss i det aktiva arbetet att erbjuda en arbetsmiljö som främjar lika rättigheter för våra medarbetare. I arbetet ingår därför att kontinuerligt ta pulsen i organisationen. Förutom att vi givetvis har ett antal riktlinjer, policys och rutiner på plats, tror vi på kontinuitet avseende utbildningar, utvärderingar och transparenta dialoger med organisationens samtliga medarbetare om hur vi skapar en inkluderande, trygg och respektfull kultur. Några av aktiviteterna där vi genomför uppföljning och aktivt arbetar med vår kultur och ger våra värderingar konkret innehåll är:

  • Årlig medarbetarutvärdering av samtliga medarbetare
  • Halvårs- och helårssamtal med samtliga medarbetare
  • Regelbundna informella dialogmöten mellan medarbetare och Managing Partner och HR om viktiga frågor som rör rollen som affärsjurist och vår kultur
  • Arbete i etiska kommittén (arbetsmiljö- och etiska frågor)
  • Dialog med branschkollegor
  • Transparenta dialoger och utbildningar med medarbetare om våra värderingar, kultur och beteenden
  • Byrågemensamma workshops om kultur, beteenden, omedvetna fördomar och värderingar och hur vi gemensamt kan göra vår arbetsplats ännu bättre

Det är viktigt för oss att alla medarbetare är väl insatta i värderingarnas konkreta innehåll och att dem också efterlevs, något vi har arbetat med på ett strukturerat sätt under en lång tid. Värderingar får aldrig stanna vid att bara bli krispiga ord här på vår hemsida. 

Våra värderingar är Lyhördhet, Engagemang och Kvalitet. Läs mer här.

Vill du veta mer om hur Cederquist arbetar med värderingar och  företagskultur? Välkommen att kontakta vår Managing Partner Tone Myhre-Jensen. 

Läs även:

Cederquist får pris för advokatbranschens bästa jämställdhetsarbete!

Cederquist är stolta vinnare av Justitiapriset 2019. Justitiapriset instiftades 2016 och delas årligen ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som skapar mest resultat och arbetar bäst med jämställdhet. Cederquist har under lång tid arbetat systematiskt med att skapa en modern organisation med jämställdhet i fokus.

Läs mer

Juristuppropet #medvilkenrätt

Jag kan inte tro att någon av er har missat #medvilkenrätt. Uppropet startade som en facebookgrupp och mängder med kvinnor delade med sig av sina upplevelser av sexuella trakasserier och sexistiska ”skämt”. För mig var det självklart att skriva på.

Läs mer

Våra värderingar

Vi är en affärsjuridisk byrå som i alla sammanhang vet att våra kunder, medarbetare och affären utgör hjärtat i vår verksamhet. Att arbeta med utveckling och målet att alltid göra saker bättre och smidigare för alla inblandade parter är vårt ständiga fokus.

Läs mer