CQ Collaborate

På en marknad där kraven ständigt ökar och där tiden är knapp krävs det hela tiden nya effektiva och användarvänliga sätt att arbeta. För att vara en proaktiv och modern juridisk partner till våra kunder, erbjuder vi CQ Collaborate - ett erbjudande som inkluderar tillgång till två digitala tjänster som underlättar arbetet i komplexa projekt såväl som i vardagen.

Vår målsättning är att alltid tillföra största möjliga nytta för kunden. I CQ Collaborate ges ni, inom ramen för samarbete, tillgång till två digitala plattformar:

  • HighQ – Ett digitalt verktyg för dokumentöverföring och projektledning och samarbete online
  • DocuSign – E-signatur, som möjliggör underskrift av avtal, styrelseprotokoll och andra dokument direkt från er smartphone, surfplatta eller dator

HighQ - organisering av stora legala projekt eller legala vardagen

Vi vet att det kan vara utmanande att organisera juridiska projekt, framförallt när flera parter är involverade. HighQ är en väletablerad tjänst som används flitigt av stora internationella advokatbyråer världen över. HighQs funktioner underlättar organisering av små som stora projekt genom att möjliggöra:

  • dokumentdistribution av stora mängder dokument
  • säker filöverföring
  • virtuella datarum
  • digitala projektledningsverktyg
  • samarbetsytor
  • smidig redigering och delning av dokument till en mängd inblandade parter

Oavsett om du har ett stort projekt eller bara vill ha enkel access till dina viktiga dokument kan du använda HighQ. Genom att plattformen bygger på moduler, kan du själv välja vad du använder utefter dina behov.

Hur fungerar HighQ?

Alla användare bjuds in via e-post och olika användares åtkomst till dokument kan begränsas. En central funktion är spårbarheten av vilka åtgärder inloggade användare har utfört. Du kan komma åt plattformen via din dator, smartphone eller tablet. Vill du läsa mer om HighQ - besök www.highq.com.

DocuSign- e-signatur som möjliggör elektroniska underskrifter

E-signatur möjliggörs via den externa leverantören DocuSign, som är världsledande på marknaden. E-signatur underlättar arbetet när stora mängder dokument behöver skrivas på, exempelvis vid signing i stora transaktionsprojekt eller i styrelsearbete. Den traditionella rutinen med utskrift, underskrift och inscanning eller postgång ersätts med en digital signatur, genomförd med bara några klick, något som effektiviserar och underlättar för alla inblandade. E-signaturen kan även kombineras med identifikation genom Bank-Id eller annan ID-handling samt skapa digitala bevis för signeringen.

Hur fungerar DocuSign?

Dokument som ska signeras, sparas digitalt i en krypterad miljö, på säkra servrar hos leverantören med möjlighet att begränsa tillgången som önskvärt. Vill du läsa mer om DocuSign, besök www.docusign.com.


Är du intresserad av att veta mer om CQ Collaborate och Cederquists digitala erbjudande och tjänster?
Kontakta Carl-Johan Deuschl eller Johanna Linder.

 

Läs även:

Innovation & Digitala tjänster

På en marknad där kraven ständigt ökar och där tiden är knapp krävs det hela tiden nya effektiva och användarvänliga sätt att arbeta. Genom att vara en proaktiv och modern juridisk partner till våra kunder, söker vi fram de bästa verktygen för juridiskt arbete. Vår målsättning är att alltid tillföra största möjliga nytta för kunden och genom vårt innovationsarbete och våra digitala tjänster vill vi underlätta såväl vardagen som de största projekten.

Läs mer

AI, digitala satsningar och en värderingsstyrd kultur står i fokus på Cederquist

Cederquist grundades 1953. Mycket har hänt sedan dess. På en marknad i ständig förändring är Cederquists mål att hinna först in i framtiden. Fokus framöver ligger på AI, digitala arbetsmetoder och att bibehålla en modern och värderingsstyrd kultur.

Läs mer

Cederquist väljer Luminance AI-lösning för M&A due diligence

Cederquist har, efter att ha testat flera olika AI-lösningar för M&A due diligence, valt Luminance som leverantör.

Läs mer