Med blicken riktad mot framtiden

Advokatfirman Cederquist bildades 1953 av Bengt Cederquist som var bolagsjurist på en av Sveriges största mediakoncerner. Sedan dess har vi tagit oss en lång väg.

På en marknad i ständig förändring har Cederquists mål varit att hinna först in i framtiden. Med en lång historia och ett tydligt fokus framåt har vi kunnat dra nytta av vår långa erfarenhet och samtidigt utvecklats för att ligga i framkant.

Utan att kompromissa den höga juridiska kvaliteten eller den affärsmässighet som alltid karaktäriserat vår verksamhet och de jurister som arbetar hos oss, har vi tagit oss till den plats där vi är idag.  Cederquist har utvecklats för att föregå kraven från marknaden och våra kunder. Idag är vi en modern och tydligt värderingsstyrd organisation, ett true partnership, och sysselsätter ca. hundra av de bästa juristerna på den svenska marknaden. Det gemensamma målet är att alltid överträffa dina förväntningar som kund och att fortsatt vara med och leda utvecklingen på marknaden.

Läs mer om hur vi arbetar idag, här.