Med blicken riktad mot framtiden

Advokatfirman Cederquist bildades 1953 av Bengt Cederquist som var bolagsjurist på en av Sveriges största mediakoncerner. Sedan dess har vi tagit oss en lång väg.

På en marknad i ständig förändring har Cederquists mål varit att hinna först in i framtiden. Med en lång historia och ett tydligt fokus framåt har vi kunnat dra nytta av vår långa erfarenhet och samtidigt utvecklats för att ligga i framkant.

Utan att kompromissa den höga juridiska kvaliteten eller den affärsmässighet som alltid karaktäriserat vår verksamhet och de jurister som arbetar hos oss, har vi tagit oss till den plats där vi är idag.  Cederquist har utvecklats för att föregå kraven från marknaden och våra kunder. Idag är vi en modern och tydligt värderingsstyrd organisation, ett true partnership, och sysselsätter ca. hundra av de bästa juristerna på den svenska marknaden. Det gemensamma målet är att alltid överträffa dina förväntningar som kund och att fortsatt vara med och leda utvecklingen på marknaden.

Läs mer om hur vi arbetar idag, här. 

Läs mer om Cederquist här.

Hur vi arbetar

Vi har definierat vår verksamhet som ett lag under ett tak. Ett lag med ett välutvecklat samarbete, som känner varandra och på ett effektivt sätt kan dra nytta av varandras kompetenser.

Läs mer

Att arbeta värderingsstyrt

Cederquist är en värderingsstyrd advokatbyrå och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med våra värderingar, något vi gjort under flertalet år. Våra värderingar vägleder oss, påverkar vår kultur, vårt erbjudande och det arbetsklimat som råder här. Målet har alltid varit att åstadkomma en öppen och transparent företagskultur på Cederquist där jämställdhet- och mångfaldsfrågor står högt på agendan. Ett arbete som vi kan se har gett resultat.

Läs mer

CQ Collaborate

På en marknad där kraven ständigt ökar och där tiden är knapp krävs det hela tiden nya effektiva och användarvänliga sätt att arbeta. För att vara en proaktiv och modern juridisk partner till våra kunder, erbjuder vi CQ Collaborate - ett erbjudande som inkluderar tillgång till två digitala tjänster som underlättar arbetet i komplexa projekt såväl som i vardagen.

Läs mer