Hur vi arbetar

Vi har definierat vår verksamhet som ett lag under ett tak. Ett lag med ett välutvecklat samarbete, som känner varandra och på ett effektivt sätt kan dra nytta av varandras kompetenser.

Ett lag som vid varje tillfälle garanterar dig som kund topprankad affärsjuridik, tydlig projektledning, korta beslutsvägar och en effektiv metod. Alla våra jurister är specialister inom sina respektive områden. Vi vet att bemanningen av varje uppdrag är avgörande och vi låter alltid den enskilde kundens behov styra. Vi anpassar vår bemanning utifrån varje specifikt uppdrag och lägger stor vikt vid att alltid arbeta så effektivt som möjligt med en resursallokering anpassad efter den specifika situationen och det enskilda uppdraget.  Målet är alltid att garantera högsta kvalitet tillsammans med kostnadseffektivitet.

Hitta våra specialister här. 

 Hur vi arbetar

  •  Tillräckligt stora, tillräckligt små - På Cederquist är vi tillräckligt stora för att hantera alla typer av transaktioner, men även tillräckligt små för att utveckla nära relationer till våra kunder.
  • Effektiva team - Vi fokuserar på teamet snarare än individen, då vi tror att helheten är bättre än summan av delarna.
  • Entreprenörsanda - Små och effektiva team med en proaktiv anda, mycket driv och energi.
  • Effektiva beslutsprocesser - Ett kontor med 20 partners skapar effektiva beslutsprocesser. Som kund till oss befinner du dig alltid nära beslutsfattarna.
  • Kommersiell approach - Vi ser oss som en modern affärspartner snarare än en traditionell rådgivare.
  • Värderingsstyrda - Cederquist är en värderingsstyrd organisation med en kultur som värderar teamwork och felfria leveranser. 
  • En miljö som främjar specialistkompetens - Våra specialister och specialistgrupper är ledande på marknaden.
  • Lyhörda inför våra kunders feedback - Vi har väl etablerade processer för projektuppföljning och vi är lyhörda inför våra kunders feedback.
  • Jämställdhet & mångfald - Cederquist är en värderingsstyrd advokatbyrå och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med våra värderingar, något vi gjort under flertalet år. Våra värderingar vägleder oss, påverkar vår kultur, vårt erbjudande och det arbetsklimat som råder här. Målet har alltid varit att åstadkomma en öppen och transparent kultur där jämställdhet och mångfaldsfrågor står högt på agendan. Ett arbete som vi kan se har gett resultat. 

Välkommen in på ett förutsättningslöst samtal! Vill du läsa mer om vad vi arbetar med? Se nyheter eller pressmeddelanden här. 

 

Kontakt