Innovation & Digitala tjänster

På en marknad där kraven ständigt ökar och där tiden är knapp krävs det hela tiden nya effektiva och användarvänliga sätt att arbeta. Genom att vara en proaktiv och modern juridisk partner till våra kunder, söker vi fram de bästa verktygen för juridiskt arbete. Vår målsättning är att alltid tillföra största möjliga nytta för kunden och genom vårt innovationsarbete och våra digitala tjänster vill vi underlätta såväl vardagen som de största projekten.

Klientportaler för att lagra dokument och samarbeta

För våra återkommande kunder med flera ärenden erbjuder vi portaler där vi kan lagra dokument och samarbeta.

Portalen innebär att våra kunder kan ha en bra översikt över våra leveranser och alltid ha åtkomst till den senaste versionen av ett dokument. Vi erbjuder portaler med olika funktioner som skräddarsys för kundernas behov. Följande samarbeten är möjliga:

 • dokumentdistribution av stora mängder dokument
 • säker filöverföring
 • mallar och standardiserade dokument
 •  virtuella datarum
 • digitala projektledningsverktyg
 •  samarbetsytor
 • kontaktuppgifter
 • smidig redigering och delning av dokument till en mängd inblandade parter
 •  nyhetsflöde

Datarum – en uppsamlingspunkt för ett specifik projekt

Datarum är en enkel samarbetssajt där dokument och kommunikation i ett projekt hålls tillgängligt för relevanta personer.

Datarummet är en uppsamlingspunkt för ett specifik projekt där vi samlar samtliga dokument, frågor och uppgifter för det projektet. De två främsta användningsområdena är:

 • Delning av filer där inbjudna kan dela dokument på ett enkelt sätt
 • Transaktionsdatarum där tillgång till dokument och kommunikation kan begränsas. Tillgång ges på basis av personer och gruppers roller och används främst i transaktioner där säljare och potentiella köpare ska ha tillgång till liknande information men inte vara medvetna om varandra. 

Mallar och automatisering

Genom användande av vårt marknadsledande Knowledge Management system har vi organiserat våra mallar, exempel och modelldokument.

De mest standardiserade dokument och formulären har vi automatiserat för att underlätta användningen maximalt. De mallar och modelldokument som anses relevanta kan vi, gemensamt med våra kunder, göra tillgängliga online.

Vi kan även genomföra kundspecifika automatiseringar eller mallprojekt för att skräddarsy kunders mallar eller modelldokument. Efter överenskommelse med vår kund kan vi åta oss att se till att dessa dokuments kontinuerligt uppdateras.

AI-verktyg som läser igenom stora mängder avtal eller andra handlingar 

Att läsa igenom stora mängder avtal eller andra handlingar har historiskt varit tids- och resurskrävande. Genom vår AI-plattform kan vi nu snabbt och enkelt strukturera material och extrahera de viktigaste datapunkterna i materialet. Genom den intuitiva dashboarden kan vi sedan fritt sortera och analysera materialet.

Genom verktyget kan våra jurister effektivt gå igenom materialet och arbeta med smarta-sökningar och projektledningsfunktioner för att samarbeta på bästa sätt. Allt arbete i projektet kan rapporteras och följas. Eventuella fynd kan rapporteras direkt och vår analys kan delas tillsammans med källan för analysen direkt till vår klient.

Projektledningsverktyg för att enkelt kunna följa projekt och dess ansvariga

God projektledning och implementation kräver fokus.

För att våra kunder ska känna att de har kontroll över process och kostnader i alla uppdrag använder vi digitala verktyg för att optimera vår leverans. Inom ramen för projekten sätter vi upp en plan, tidslinje och överenskommen rapportering – allt genom en digital plattform. På plattformen kan vår kund enkelt följa projektet med särskilt fokus på vem som ansvarar för vad.

Digitala inlagor med klickbara länkar till alla handlingar i målet

För att underlätta hanteringen av referenser till bevis och liknande källor använder vi oss av digitala inlagor.

I tvistemål hanteras allt mer dokumentation och material som bevis, vilket ökar behovet av att automatisera och strukturera såväl materialet som referenser till detsamma. För att underlätta hanteringen av detta har vi ett databasverktyg som automatiserar numrering och formatering av referenser till materialet. Eventuell ny bevisning kan enkelt läggas till och samtliga referenser och dokumentation blir automatiskt uppdaterad. När inlagan är färdigställd kan systemet enkelt ta fram en digital inlaga som innehåller klickbara länkar till samtliga bevisreferenser och övriga handlingar i målet. 

CQ Collaborate

På en marknad där kraven ständigt ökar och där tiden är knapp krävs det hela tiden nya effektiva och användarvänliga sätt att arbeta. För att vara en proaktiv och modern juridisk partner till våra kunder, erbjuder vi CQ Collaborate - ett erbjudande som inkluderar tillgång till två digitala tjänster som underlättar arbetet i komplexa projekt såväl som i vardagen.

Läs mer

Cederquist i samarbete med StructureFlow, blir först i Sverige med att investera i visualiseringsteknologi

Cederquist, en topprankad affärsjuridisk advokatbyrå, blir först i Norden att samarbeta med StructureFlow, ett visualiseringsverktyg som gör det möjligt för användaren att enkelt visualisera legala strukturer och transaktioner. Som en av de ledande advokatbyråerna i Sverige innebär investeringen i visualiseringsteknik nya möjligheter för Cederquist att erbjuda tekniskt avancerade och mer effektiva tjänster till sina klienter.

Läs mer

Digitala rättegångsfullmakter och en mer digital rättsprocess

En proposition som antogs den 4 november 2020 av Riksdagen ska göra domstolarna mer digitala. Från och med 1 januari 2021 kommer bland annat en rättegångsfullmakt kunna upprättas i helt elektronisk form och en stämningsansökan ska kunna göras digitalt och skrivas under med en elektronisk underskrift.

Läs mer

Använder ditt företag digitala signaturer? Då bör ni tänka på det här

Att skriva på avtal online – så kallade digitala signaturer – är idag standard. Men vilka skillnader finns mellan de olika signaturerna, och vad bör företag som använder sig av dem tänka på? Det ska juristerna Johannes Färje och Mina Park reda ut här.

Läs mer

Hur vi arbetar

Vi har definierat vår verksamhet som ett lag under ett tak. Ett lag med ett välutvecklat samarbete, som känner varandra och på ett effektivt sätt kan dra nytta av varandras kompetenser.

Läs mer