Start-up-paketet

Målet med Start-up-paketet är att underlätta för start-ups att bedriva verksamhet. Uppstartsfasen för ett bolag är intensiv samt både kostnads- och tidskrävande. Därför vill vi, till anpassade och förutsägbara prismodeller, erbjuda kvalitativ rådgivning som är skräddarsydd efter era behov, inklusive dokumentmallar och digitala hjälpmedel.

Tillsammans med er använder vi juridiken som ett verktyg för att utveckla optimala affärsmodeller för just er verksamhet. Erbjudandet består av tre delar anpassade efter den typ av rådgivning som ni över tid kan tänkas behöva.

CQ Basic

CQ Basic är ett grundläggande juridiskt startpaket i form av ett antal kvalitetssäkrade dokumentmallar. Detta inkluderar anställnings- och konsultavtal, sekretessavtal, stämmo- och styrelseprotokoll samt ett utbildningsprogram.

I utbildningsprogrammet erbjuds du som kund tre tillfällen med fokus på områden som vi på förhand identifierat som särskilt viktiga i ett bolags uppstartsfas, samt ett tillfälle skräddarsytt efter era önskemål med särskilt fokus på hur ni, utifrån er verksamhet, på ett betryggande sätt säkrar skydd för, samt kommersialiserar era immateriella rättigheter. Vi tittar även på  vilka affärsmodeller som kan vara möjliga och lämpliga för just er.

Detta erbjuds du som kund kostnadsfritt vid tecknandet av en månad av CQ On Demand eller vid tecknande av CQ Tools.

CQ On Demand

CQ On Demand är en abonnemangstjänst som erbjuder obegränsad löpande rådgivning inom bland annat kommersiella avtal, immateriella rättigheter och IT, bolagsrättsliga frågor samt anställnings- och konsultförhållanden.

För att undvika inlåsningseffekter och situationer där ni betalar för mer rådgivning än ni faktiskt behöver erbjuds CQ On Demand till ett fast pris per månad som är anpassat efter ert uppskattade behov och som kan justeras löpande, med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar.

CQ Tools

Genom CQ Tools ges ni tillgång, inom ramen för samarbete med oss, till två digitala tjänster:

  • Det digitala verktyget DocuSign som möjliggör underskrift av avtal, styrelseprotokoll och andra dokument direkt från er smartphone, surfplatta eller dator; och
  • Ett virtuellt Board Room, där ni bland annat kan lagra protokoll, styrdokument och avtal samt planera ert styrelsearbete.
Som en del av CQ Tools erbjuder vi även Corporate House Keeping-tjänster, innefattande bland annat, framtagande av stämmo- och styrelseprotokoll, inlämnande av årsredovisning, styrelseändringar etc.
Vill du veta mer om start-up-paketet? Kontakta Johanna Linder.

 

Relaterade artiklar

Kontakt