Start-up-paketet

Målet med Start-up-paketet är att underlätta för start-ups att bedriva verksamhet. Uppstartsfasen för ett bolag är intensiv samt både kostnads- och tidskrävande. Därför vill vi, till anpassade och förutsägbara prismodeller, erbjuda kvalitativ rådgivning som är skräddarsydd efter era behov, inklusive dokumentmallar och digitala hjälpmedel.

Tillsammans med er använder vi juridiken som ett verktyg för att utveckla optimala affärsmodeller för just er verksamhet. Erbjudandet består av tre delar anpassade efter den typ av rådgivning som ni över tid kan tänkas behöva.

CQ Basic

CQ Basic är ett grundläggande juridiskt startpaket i form av ett antal kvalitetssäkrade dokumentmallar. Detta inkluderar anställnings- och konsultavtal, sekretessavtal, stämmo- och styrelseprotokoll samt ett utbildningsprogram.

I utbildningsprogrammet erbjuds du som kund tre tillfällen med fokus på områden som vi på förhand identifierat som särskilt viktiga i ett bolags uppstartsfas, samt ett tillfälle skräddarsytt efter era önskemål med särskilt fokus på hur ni, utifrån er verksamhet, på ett betryggande sätt säkrar skydd för, samt kommersialiserar era immateriella rättigheter. Vi tittar även på  vilka affärsmodeller som kan vara möjliga och lämpliga för just er.

Detta erbjuds du som kund kostnadsfritt vid tecknandet av en månad av CQ On Demand eller vid tecknande av CQ Tools.

CQ On Demand

CQ On Demand är en abonnemangstjänst som erbjuder obegränsad löpande rådgivning inom bland annat kommersiella avtal, immateriella rättigheter och IT, bolagsrättsliga frågor samt anställnings- och konsultförhållanden.

För att undvika inlåsningseffekter och situationer där ni betalar för mer rådgivning än ni faktiskt behöver erbjuds CQ On Demand till ett fast pris per månad som är anpassat efter ert uppskattade behov och som kan justeras löpande, med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar.

CQ Tools

Genom CQ Tools ges ni tillgång, inom ramen för samarbete med oss, till två digitala tjänster:

  • Det digitala verktyget DocuSign som möjliggör underskrift av avtal, styrelseprotokoll och andra dokument direkt från er smartphone, surfplatta eller dator; och
  • Ett virtuellt Board Room, där ni bland annat kan lagra protokoll, styrdokument och avtal samt planera ert styrelsearbete.
Som en del av CQ Tools erbjuder vi även Corporate House Keeping-tjänster, innefattande bland annat, framtagande av stämmo- och styrelseprotokoll, inlämnande av årsredovisning, styrelseändringar etc.
Vill du veta mer om start-up-paketet? Kontakta Johanna Linder.

 

Relaterade artiklar

”Jag ska sätta en incitamentsstruktur för mina anställda – vad behöver jag tänka på?”

Vill du öka dina viktigaste anställdas engagemang och motivation, få dem att stanna i bolaget och prestera bättre? Då kan det vara värt att bygga ett attraktivt incitamentsprogram genom till exempel kapitalstruktur, preferensaktier och aktieägarlån – så här gör du och det här bör du inte missa att tänka på!

Läs mer

"Jag ångrar mig! – måste jag stå fast vid mitt offentliga kontrakt?"

Hjälp! Har dina kostnader skenat, vinsten uteblivit, eller vill du ändra ett avtalsvillkor – men har förbundit dig att leverera en produkt eller tjänst under en viss tid? Går det att komma ur eller ändra i kontrakt som ingåtts efter en offentlig upphandling? Här går juristerna Annika Blomqvist och Fanny Fernlöf från Cederquist igenom vad som gäller.

Läs mer

"Nya krav vid säkerhetskänslig verksamhet – vad behöver jag tänka på?"

Nu kommer nya krav på godkännande vid överlåtelse av så kallad säkerhetskänslig verksamhet. Juristerna Viktor Eriksson och Jenny Tolander från Cederquist förklarar här vad förslaget innebär för dig.

Läs mer

"Bakgrundskontroll inför nyanställning – vad är det som gäller?"

Rekryteringsprocesser idag handlar ofta om att göra långtgående bakgrundskontroller av kandidaterna. Men det gäller att inte gå för långt. Här går juristerna Kerstin Wardman och Victor Åkerfeldt igenom vad ni måste ha koll på för att undvika snedsteg.

Läs mer

“Konkurrensklausuler och konkurrenslagen – vad måste vi ha koll på när vi skriver avtal?”

Det gäller att vara försiktig vid tillämpning av konkurrensklausuler; vad som är tillåtet för ett företag med låga marknadsandelar kan vara otillåtet för ett företag med betydande marknadsandelar. Här tipsar juristen Angelo Skog från Cederquist om vad man måste tänka på.

Läs mer

“Kapitalbrist i bolaget – vad kan vi göra för att komma på fötter?”

Mindre intäkter men samma utgifter är den nya vardagen för många svenska företag. Här går juristerna Johannes Färje och Viktor Eriksson från Cederquist igenom vad man bör ha koll på.

Läs mer

“Vi funderar på att ta ett företagslån – hur går man tillväga och vad ska man tänka på?”

Företagslån är för 2020 vad nyemission var för 2015. Men hur gör man? Här rätar Sofia Hedberg och Axel Fägerhall från advokatbyrån Cederquist ut de vanligaste frågetecknen kring företagslån.

Läs mer

”Ny lag om företagshemligheter – hur pass skyddad är vår information?”

Att skydda sina företagshemligheter blev precis lite enklare tack vare en ny lag som trädde i kraft 1 juli – positivt för startups där nyckelanställda lämnar och drar igång konkurrerande verksamhet. Jonas Lindskog, specialist inom arbetsrätt på Cederquist, förklarar här vilket skydd lagen om företagshemligheter ger och vad ni kan göra för att stärka det.

Läs mer

Hur de nya rehabiliteringsreglerna kan komma att påverka dig som arbetar med HR

Från och med den 1 juli kommer arbetsgivare ha en skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan för en medarbetare som på grund av sjukdom kan antas få nedsatt arbetsförmåga i åtminstone 60 dagar. Medarbetare som drabbas av sjukdom ska därmed få bättre möjlighet till anpassning och rehabiliteringsinsatser. Nedan följer vad som kan komma att förväntas av dig som arbetar med HR.

Läs mer

”Profilering och segmentering – hur påverkas vår marknadsföring av GDPR?”

Vad ska man tänka på vid profilering och när man analyserar sin kunddatabas i syfte att optimera sin marknadsföring? IT-rättsspecialisterna Elin Holm och Henrik Lindstrand från Cederquist tipsar.

Läs mer

"Vad ska jag tänka på när jag ingår avtal med mina kunder och leverantörer?"

Att ingå avtal med leverantörer och kunder är något varje företagare gör. Men har du koll på vilka avtalsrutiner du bör ha på plats redan från start? Elin Holm och Isak Åberg, båda specialister inom IT- och immaterialrätt, ger här i en artikel svar på frågor om rutiner kring avtalshantering.

Läs mer

Det här ska du tänka på om du vill använda dig av en konkurrensklausul för dina anställda

När ett bolag ska anställa en person som är viktig för verksamheten kan det vara intressant att inkludera en s.k. konkurrensklausul i anställningsavtalet. Jonas Lindskog, specialist inom arbetsrätt, ger här nedan tips på vad man bör tänka på om man vill använda sig av en sådan konkurrensklausul i ett anställningsavtal.

Läs mer

Fyra GDPR-aspekter att beakta vid utveckling av appar som samlar in användardata

Vad ska man tänka på när man utvecklar en app vars syfte är att samla in och analysera data om dess användare? IT-specialisterna Henrik Lindstrand och Elin Holm ger fyra tips om vad som kan vara bra att tänka på utifrån ett dataskyddsperspektiv.

Läs mer

Fallgropar med open source – och fyra enkla åtgärder ni kan vidta för att undvika dem

Vad är egentligen open source och hur riskabelt är det att använda open source i eller tillsammans med din mjukvara? Svaret är att riskbilden till stor del beror på hur ditt företag avser att använda sig av open source. Nedan redogör IT-specialisterna Henrik Lindstrand och Elin Holm för några av de fallgropar som finns med open source, vad man bör tänka på när man använder sig av open source och hur man, genom fyra enkla åtgärder, kan undvika några av fallgroparna.

Läs mer

Start-up-paketet

Målet med Start-up-paketet är att underlätta för start-ups att bedriva verksamhet. Uppstartsfasen för ett bolag är intensiv samt både kostnads- och tidskrävande. Därför vill vi, till anpassade och förutsägbara prismodeller, erbjuda kvalitativ rådgivning som är skräddarsydd efter era behov, inklusive dokumentmallar och digitala hjälpmedel.

Läs mer

6 tips på hur du skriver ett VD-avtal och vad som är viktigt att tänka på

När man skriver ett anställningsavtal med en extern VD finns det vissa viktiga aspekter att beakta. Jonas Lindskog, specialist inom arbetsrätt, ger här nedan 6 tips på vad man som startup bör tänka på när man anställer en extern VD, och förklarar hur avtalet skiljer sig från ett vanligt anställningsavtal.

Läs mer

Dessa faktorer kan avgöra bolåneutmanarnas framtid

Nya digitala distributionskanaler, AI-drivna kreditbedömningar och låga kapitalkrav. Mycket talar för en revolution på bolånemarknaden, men är det verkligen så enkelt? Juristerna Sebastian Sundberg och Joel Aneheim från Cederquist reder ut några frågor som kan avgöra bolåneutmanarnas framtid.

Läs mer

Fallgropar med open source – och fyra enkla åtgärder ni kan vidta för att undvika dem

Vad är egentligen open source och hur riskabelt är det att använda open source i eller tillsammans med din mjukvara? Svaret är att riskbilden till stor del beror på hur ditt företag avser att använda sig av open source. Nedan redogör IT-specialisterna Henrik Lindstrand och Elin Holm för några av de fallgropar som finns med open source, vad man bör tänka på när man använder sig av open source och hur man, genom fyra enkla åtgärder, kan undvika några av fallgroparna.

Läs mer