På en internationell arena

Med en ökad internationalisering och kortade avstånd tar idag en stor del av våra uppdrag plats på en internationell arena.

För att alltid garantera dig som kund bästa möjliga hjälp, och rätt expertis i relation till ditt uppdrag har vi valt att på en internationell marknad vara oberoende. Genom att behålla vår självständighet och kombinera det med nära relationer till, och ett väl utvecklat samarbete med, flera av de ledande advokatfirmorna världen över kan vi alltid garantera samarbetspartners av högsta kvalitet, för varje uppdrag och för varje kund.  Med våra väl etablerade relationer har vi även möjlighet att vid varje specifikt tillfälle sätta samman internationella team som motsvarar våra behov och överträffar dina förväntningar.

Vi har särskilt nära relationer med ledande advokatbyråer i Norden, Storbritannien, övriga EU och USA . Dessa bygger på långvariga samarbeten i många internationella projekt.

Läs mer om hur vi arbetar här.  Läs även fler nyheter, artiklar och pressmeddelanden här. 

Hur vi arbetar

Vi har definierat vår verksamhet som ett lag under ett tak. Ett lag med ett välutvecklat samarbete, som känner varandra och på ett effektivt sätt kan dra nytta av varandras kompetenser.

Läs mer

Med blicken riktad mot framtiden

Advokatfirman Cederquist bildades 1953 av Bengt Cederquist som var bolagsjurist på en av Sveriges största mediakoncerner. Sedan dess har vi tagit oss en lång väg.

Läs mer

Att arbeta värderingsstyrt

Cederquist är en värderingsstyrd advokatbyrå och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med våra värderingar, något vi gjort under flertalet år. Våra värderingar vägleder oss, påverkar vår kultur, vårt erbjudande och det arbetsklimat som råder här. Målet har alltid varit att åstadkomma en öppen och transparent företagskultur på Cederquist där jämställdhet- och mångfaldsfrågor står högt på agendan. Ett arbete som vi kan se har gett resultat.

Läs mer