Gustav Björklund

associate

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet, 2021

Språk:
Svenska och engelska