Victor Åkerfeldt

associate

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet, 2020

Språk:

Svenska och Engelska