Våra värderingar

Vi är en affärsjuridisk byrå som i alla sammanhang vet att våra kunder, medarbetare och affären utgör hjärtat i vår verksamhet. Att arbeta med utveckling och målet att alltid göra saker bättre och smidigare för alla inblandade parter är vårt ständiga fokus.

För att skapa tydlighet och självklarhet i vår metod arbetar vi utifrån följande grundläggande värderingar. 

LYHÖRDHET ger oss de bästa förutsättningarna för gemensam utveckling och framgång. Vi lyssnar, inkluderar och interagerar aktivt för att möta kundens och marknadens behov. Vi ser, uppmärksammar och lyfter varandra för att skapa en dynamisk, inspirerande och framåtriktad miljö.

ENGAGEMANG får oss att tänka längre än uppgiften. Vi arbetar som ett lag. Vi skapar vi-känsla, gemenskap, utveckling och energi. Vi hjälper och stöttar varandra och tar initiativ för att hitta rätt lösningar. Vi är intresserade och engagerade. Vi har ett positivt och nyfiket förhållningssätt, vilket skapar arbetsglädje och goda resultat.

KVALITET är vår livsnerv. Med vår expertis, affärsmässighet och noggrannhet skapar vi förtroende. Vi arbetar långsiktigt i våra interaktioner och relationer med kunder, kollegor och samarbetspartners. Vi prioriterar kunskapsutbyte och utveckling. Vi följer alltid upp och utvärderar vårt arbete. Vi kommunicerar tydligt, ärligt och effektivt. Kvalitet genomsyrar allt vi gör.

Våra värderingar.

Att arbeta värderingsstyrt

Cederquist är en värderingsstyrd advokatbyrå och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med våra värderingar, något vi gjort under flertalet år. Våra värderingar vägleder oss, påverkar vår kultur, vårt erbjudande och det arbetsklimat som råder här. Målet har alltid varit att åstadkomma en öppen och transparent företagskultur på Cederquist där jämställdhet- och mångfaldsfrågor står högt på agendan. Ett arbete som vi kan se har gett resultat.

Läs mer

CSR och hållbarhet

I dagens samhälle är CSR och att som företag arbeta med hållbarhet en självklarhet. Så även för oss.

Läs mer

Vårt mål är att vara bästa möjliga juridiska partner

Vårt fokus är affärsjuridik. Vår legala kompetens och förståelse för kundens verksamhet, kombinerat med personligt engagemang och en pragmatisk approach, är grunden för utförandet av alla våra uppdrag.

Läs mer