Nyhet
2024.06.10

EU-kommissionen har bötfällt Mondelēz för att ha hindrat parallellhandel med choklad, kex och kaffeprodukter mellan medlemsstater inom EU

EU-kommissionen (”kommissionen”) har bötfällt Mondelēz för att ha hindrat parallellhandel med choklad, kex och kaffeprodukter mellan medlemsstater inom EU. Överträdelsen innebar att Mondelēz på olika sätt hindrade grossister och återförsäljare från att sälja vidare företagets produkter utanför sina respektive territorium. Enligt kommissionen begränsade Mondelēz därför konkurrensen genom att hindra handeln mellan medlemsstater, vilket innebar att Mondelēz kunde upprätthålla högre priser på sina produkter i vissa medlemsstater.

Enligt kommissionens utredning hade Mondelēz begränsat konkurrensen genom att (i) ingå avtal med grossister och återförsäljare i syfte att begränsa den gränsöverskridande handeln med olika choklad-, kex- och kaffeprodukter, och (ii) missbruka sin dominerande ställning genom att vägra att sälja chokladprodukter till en specifik kund i vissa medlemsstater.

Överträdelsen bestod i att Mondelēz under flera år hade begränsat till vilka territorier eller kunder Mondelēz grossister fick sälja företagets produkter. En kund ålades exempelvis att tillämpa högre priser för export jämfört med inhemsk försäljning. Vidare förhindrade Mondelēz vissa av sina exklusiva distributörer från att besvara försäljningsförfrågningar från kunder i andra medlemsstater utan föregående tillstånd från Mondelēz.

Kommissionen fann även att Mondelēz hade missbrukat sin dominerande ställning på vissa nationella marknader för försäljning av chokladkakor, eftersom Mondelēz hade vägrat att tillhandahålla sina produkter till en grossist i Tyskland. Målet var att förhindra återförsäljning av chokladkakor i Österrike, Belgien, Bulgarien och Rumänien där priserna var högre. Likaså vägrade Mondelēz att leverera chokladkakor till grossister i Nederländerna för att förhindra att dessa exporterades till Belgien, där Mondelēz sålde produkterna till högre priser.

Kommissionen drog slutsatsen att Mondelēz agerande hindrade återförsäljare från att fritt köpa in produkter från andra medlemsstater där grossistpriserna var lägre. Den inre marknaden delades därför upp på ett konstgjort sätt i syfte att hindra att gränsöverskridande handel skulle leda till prissänkningar i länder där priserna var högre. Detta gjorde det möjligt för Mondelēz att fortsätta ta ut högre priser för sina produkter, till nackdel för konsumenterna.

Kommissionen ansåg att det rörde sig om allvarliga överträdelser och att de pågått under lång tid. Bötesbeloppet fastställdes därför till EUR 337,5 miljoner.

Praktiska medskick

Begränsningar av parallellhandel mellan medlemsstater ses som en särskilt allvarlig begränsning av EU:s konkurrensrätt, eftersom det riskerar att förhindra genomförandet av den inre marknaden. Att begränsa grossisters och återförsäljares möjligheter att köpa och sälja varor fritt inom EU kan därför innebära en hög risk från ett konkurrensrättsligt perspektiv. Likaså bör försiktighet iakttas avseende territoriella leveransbegränsningar som syftar till att undvika gränsöverskridande handel.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg