Press
2020.06.09

Att möta morgondagens behov och skapa en förstklassig kundupplevelse

På en marknad där de regulatoriska kraven är högre än någonsin, och där effektivitet tillsammans med kundnöjdhet ständigt är i fokus, föds nya lösningar. Advokatfirman Cederquist och PSA Consulting lanserar mot bakgrund av det i dagarna en uppdaterad och ny digital plattform för onboarding av klienter. Önskan att leverera en förstklassig kundupplevelse kombinerat med de ökade kraven på insamling av information, skydd av personuppgifter och dokumentering av onboardingprocessen har skapat ett behov av systemstöd. Plattformen ska göra det enklare både för våra kunder och oss att genomföra den insamling av information och uppgifter som krävs enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från officiella källor såväl som från kunder. För att lättare kunna registrera och samla in information från nya såväl som gamla kunder har Cederquist utvecklat plattformen for det svenska marknaden tillsammans med PSA Consulting. Hela onboarding processen är nu centraliserad och uppkopplad mot relevanta databaser och system för att underlätta för användarna. Genom investeringen i plattformen skapar Cederquist en ny och förenklad upplevelse för kunden som sparar tid i alla led. 

“Kundnöjdhet och kvalitet är två av våra viktigaste ledord, och på vår resa som Sveriges modernaste byrå, arbetar vi ständigt för att hitta nya lösningar och att utvecklas inom dessa områden. Den nya plattformen möter våra behov inom båda områdena, varför vi är extra glada att den nu är redo att börja användas.” -Tone Myhre-Jensen, Managing Partner, Cederquist

“Genom att understödja en intern process med en teknisk lösning kan vi nu möta kunden på ett nytt sätt, spara tid, fortsatt ha full kontroll och få effektivare uppföljning i vår onboardingprocess. Samtliga interna godkännanden kan nu inhämtas på samma plats – oavsett var personerna befinner sig.” – Johannes Färje, Head of Digital Services and Innovation

“Uppföljning av interna rutiner och uppföljning för att säkerställa regelefterlevnad i manuellt hanterade processer är alltid krångligt och svårnavigerat. Genom att implementera denna plattformen kan vi enkelt upprätta, följa upp och granska samtliga ärenden för advokatbyrån.” – Erik Wernberg, Partner och ansvarig för Tvistelösningsgruppen

”Detta strategiska samarbete med Cederquist, en ledande advokatbyrå på den svenska marknaden, är mycket viktigt för oss. Efter att ha levererat vår Custodian Client Onboarding och AML Solution till flera av de största advokatfirmorna i Norge, lanserar vi nu lösningen för den svenska marknaden”, säger Martin Flatsetø, VD för PSA Consulting.

 

Contact for further information:
Martin Flatsetø, VD, +47 900 81 884 / martin@psaconsulting.com
PSA Consulting AS , www.psaconsulting.com
 Custodian Onboarding AML: www.custodian.no/clientonboarding

Hittar du inte vad du letar efter?

bg