Nyhet
2021.01.22

Avtalsseminarium offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar framförallt processen för hur upphandlande myndigheter ska genomföra sina inköp. Vi får ofta frågor från leverantörer om LOU som bland annat avser om när man som leverantör är bunden av ett upphandlat kontrakt och vilka möjligheter det finns att påverka och ändra ett upphandlat kontrakt. Vi har därför spelat in fem stycken korta webinarier på mellan 4 – 6 minuter, där vi besvarar några vanliga frågor om upphandlade kontrakt och LOU. Webinarierna är inspelade under våren 2021 och speglar rättsläget som det då såg ut.

Del 1 – Måste jag stå fast vid mitt anbud?

I Cederquist första miniwebinarium besvaras frågan om en leverantör efter att ha tilldelats ett upphandlat kontrakt måste skriva på avtalet. Det kan finnas flera skäl till att en leverantör inte önskar stå fast vid sitt anbud. Kanske har man missförstått något i upphandlingsunderlaget som påverkar i prishöjande riktning, kanske har det gått en lång tid mellan att anbudet lämnades in så att prisbilden har förändrats eller att någon produkt har bytts ut eller så är avsedd personal upptagna med andra uppdrag. Under detta webinarium berättar upphandlingsjuristerna Annika Blomqvist och Fanny Fernlöf om när du är bunden och inte bunden av ditt anbud.

Del 2 – Får jag byta produkt i mitt offentligt upphandlade avtal? 

Inte sällan löper upphandlande kontrakt på många år utan möjlighet till omförhandling av villkoren. Vi får ofta frågor från leverantörer som undrar om – och i så fall på vilket sätt – de kan byta ut avtalad produkt under kontraktets löptid. Under detta webinarium berättar upphandlingsjuristerna Annika Blomqvist och Fanny Fernlöf från Cederquist om när det är möjligt att byta ut en produkt mot en annan under avtalstiden.

Del 3 – Kan jag påverka avtalsvillkoren i ett offentligt kontrakt?

Offentligt upphandlade kontrakt upprättas i regel ensidigt av den upphandlande myndigheten. Det finns dock vissa möjligheter för dig som leverantör att påverka hur avtalet utformas. Möjligheten till påverkan ser olika ut beroende av var i upphandlingsprocessen man befinner sig. I del tre av Cederquists serie av webinarium förklarar upphandlingsjuristerna Annika Blomqvist och Fanny Fernlöf i vilka skeden du kan påverka utformningen av ett offentligt upphandlat kontrakt och hur du kan gå tillväga.

Del 4: Måste jag gå med på en förlängning av ett offentligt kontrakt?

Normalt vill leverantörer till upphandlande myndigheter att deras avtal ska förlängas så mycket som möjligt, men det finns vissa situationer när en förlängning inte är önskvärd. Det kan till exempel vara fallet om avtalet med din underleverantör löper ut eller om den upphandlade produkten utgått ur sortimentet och ersättningsvaran har ett väsentligt högre pris. Svaret på om du kan undvika en förlängning hittas inte i upphandlingsregelverket, utan är beroende av hur avtalet mellan dig och myndigheten har utformats. Lyssna till detta webinarium för att höra upphandlingsjuristerna Annika Blomqvist och Angelo Skog från Cederquist berätta mer om hur dina möjligheter att slippa en oönskad förlängning ser ut. 

Del 5: Täckningsköp – Får myndigheten köpa av mig, när den upphandlade ramavtalsleverantören inte kan leverera?

Vi får ofta frågan om det är möjligt att ingå avtal med en upphandlande myndighet som redan har ett ramavtal avseende den aktuella produkten eller tjänsten, men där ramavtalsleverantören av något skäl inte kan leverera. I detta webinarium berättar upphandlingsjuristerna Annika Blomqvist och Alexander Widén från Cederquist mer om hur och när ett täckningsköp är möjligt att genomföra direkt från en annan leverantör och när en annonserad upphandling måste ske.

Notera att innehållet i detta webinarium kan påverkas om lagrådsremissen avseende vissa förenklade upphandlingsregler som publicerades i juni 2021 leder till förändringar i lagstiftningen. Kontakta oss om du har frågor kring täckningsköp.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg