Nyhet
2019.12.16

Broadcom och Bruce – interimistiska åtgärder i ropet?

Den 5 december fattade Konkurrensverket ett sällsynt interimistiskt beslut om att ålägga den s.k. träningsaggregatorn IM WITH BRUCE AB (“Bruce”; Dnr 572/2019) att inom tre veckor upphöra att tillämpa exklusivitetsklausuler i sina avtal med företag som bedriver träningsanläggningar vid vite om 5 miljoner kr. Detta är särskilt intressant eftersom Konkurrensverkets beslut följer mindre än två månader efter EU-kommissionens första interimistiska beslut på 20 år (Broadcom (AT.40608)). Även om Broadcom-beslutet var för att förhindra Broadcom att förstärka sin dominerande ställning för att skydda framtida konkurrens och Bruce-beslutet avser att skydda möjligheterna till konkurrens på en gryende ny marknad, så väcker de båda besluten frågan om vi kommer att få se mer av detta. Kanske kommer det oftare att fattas interimistiska beslut innan sedvanliga utredningar och domstolsprocesser som alltid sträcker sig över flera år. Blir myndigheterna mer aggressiva i sin tillämpning eller är det bara ett sammanträffande att det kommer flera interimistiska beslut just nu?

Hittar du inte vad du letar efter?

bg