Press
2012.04.11

Cederquist biträdde Björn Borg

Cederquist biträdde Björn Borg vid emission av femårigt obligationslån om 200 MSEK.

Björn Borg har emitterat ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 200 MSEK. Obligationslånet löper med en årlig kupongränta motsvarande STIBOR 3 månader + 3,25 procentenheter och förfaller i april 2017. Björn Borg kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.

Advokatfirman Cederquist, genom Magnus Lindstedt (delägare) och Fredrik Lundén (senior associate), var legala rågivare i affären.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg