Press
2014.05.05

Cederquist biträdde Hemfosa vid emission av treårigt obligationslån om 1200 MSEK

Hemfosa har emitterat ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 1200 MSEK.

1100 MSEK löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,25 procent och 100 MSEK  löper med en fast ränta om 3,40 procent. Hemfosa kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm inom 60 dagar.

Advokatfirman Cederquist, genom Fredrik Lundén (senior associate, kapitalmarknad), Ludvig Frithiof (associate, kapitalmarknad) och Sofia Törnroth Nyberg (senior associate, finansiering), var legala rågivare i affären.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg