Press
2011.07.12

Cederquist biträder Accent Equity 2008, L.P. i förvärvet av Corvara Industri- och Skadeservice AB

Cederquist har biträtt riskkapitalfonden Accent Equity 2008 L.P. i förvärvet av aktiemajoriteten i Corvara Industri- och Skadeservice AB från Corvara Holding AB.

Corvara tillhandahåller tjänster inom industrirengöring för kunder inom bland annat pappersindustrin, energisektorn och petrokemisk industri. Därtill är koncernen verksam inom sanering av främst brand- och vattenskador under varumärket Totalsanering. Koncernen omsätter cirka 475 miljoner kronor och har cirka 550 anställda. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och förväntas slutföras under augusti.

Cederquists team bestod av Lars Bärnheim, Emma Mähler, Louise Danielson, m fl. Konkurrensfrågor hanterades av Fredrik Lindblom.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg