Press
2020.11.19

Cederquist biträder DCprime vid samgående med Immunicum

Cederquist har biträtt onkologivaccinbolaget DCprime i samband med att bolaget ingått ett avtal om samgående med Immunicum AB (publ) vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Genom transaktionen förvärvar Immunicum samtliga utestående aktier i DCprime genom en apportemission till DCprimes största aktieägare Van Herk.

Cederquists team har främst bestått av Jonas Forsén, Fredrik Lundén, Wilhelm Lüning, Filip Gyulai och Jessica Malhotra.

För mer information se https://immunicum.se/investerare-se/pressmeddelanden/press/?xml_id=2129679.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg