Press
2013.03.25

Cederquist biträder Endomines AB i samband med nyemission

Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Endomines tillfördes 48 miljoner SEK genom en riktad nyemission vilken tecknades av svenska och finländska investerare. Emissionskursen bestämdes genom book building.

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare och Cederquist, genom Tone Myhre-Jensen, är legal rådgivare i samband med emissionen.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg