Press
2010.11.24

Cederquist biträder Kungsleden vid försäljning

Cederquist biträder Kungsleden AB (publ) vid försäljningen av sex kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 809 Mkr. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 23 Mkr och är i linje med anskaffningsvärde. 

Fastigheterna ligger i Ludvika och hyrs i huvudsak av ABB. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 190 000 kvm och det totala hyresvärdet uppgår till cirka 87 Mkr.

Köpare av fastigheterna är ABB Fastighet AB. Kungsleden frånträdde fastigheterna den 23 november 2010.

Cederquists team bestod av Erika Åslund, ansvarig delägare, Safa Mahmoudi samt Caroline Englund.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg