Press
2012.02.06

Cederquist biträder Metro avseende Kinneviks offentliga uppköpserbjudande

Cederquist företräder Metro International S.A. och styrelsens oberoende utskott i frågor som rör Investment AB Kinneviks offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga Metros utestående aktier, teckningsoptioner och förlagsbevis. Kinneviks erbjudande värderar Metro till sammanlagt cirka 1 145 miljoner kronor.

Metro är den största internationella tidningen i världen. Metro publiceras i över 100 storstäder i 22 länder i Europa, Nord- & Sydamerika och Asien. Metro har en unik global räckvidd – med en ung, aktiv och välutbildad Metropol målgrupp på över 17 miljoner läsare dagligen. Kinnevik är Metros största aktieägare.

Cederquists team består av Magnus Lindstedt, Nils Lundgren och Fredrik Lundén.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg