Press
2021.11.09

Cederquist biträder Nordax Bank i samband med dess kontanta uppköpserbjudande avseende aktierna i Bank Norwegian

Cederquist är legal rådgivare till Nordax Bank AB (publ) och dess ägare i samband med Nordax frivilliga rekommenderade kontanterbjudande avseende aktierna i Bank Norwegian ASA. Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital VIII, Nordic Capital IX och Sampo.

Uppköpserbjudandet fullföljdes den 2 november 2021 då Nordax blev ägare till cirka 95,6% av aktierna i Bank Norwegian. Resterande aktier förvärvades genom tvångsinlösen den 3 november 2021.

Cederquists team bestod huvudsakligen av Martin Ulfson, Pontus Röckert, Isabel Cantos, Artemis Rahimian och Andreas Nilsson (M&A and Structuring), Fredrik Lundén och Anna Green Jensen (Equity Capital Markets), Tobias Johansson, Sebastian Bertheau och Sara Lilienberg (Financial Regulatory) samt Per Henriksson, Marcus Hjorth, Sofia Hedberg och Filip Gyulai (Banking and Finance).

För vidare information hänvisas till pressmeddelande publicerat av Nordax, se https://www.nordaxgroup.com/press/press-release?id=D315AA39FEF39687&s=4JGK5QiUm07bzT-y2YGS8AsNmFsxi-LkKpBh3oCR2PY

Hittar du inte vad du letar efter?

bg