Press
2019.11.22

Cederquist biträder Nyfosa i samband med obligationsemission

Emissionen sker inom en befintlig ram om 1,5 MDSEK och total utestående volym efter emissionen uppgår till 1,5 MDSEK. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq Stockholm och även de nyemitterade obligationerna kommer att tas upp till handel. Från Cederquist deltog Fredrik Lundén, Per Henriksson, Cajsa Hansen, Louise Génetay och Filip Gyulai.

För mer information om transaktionen, se Nyfosas hemsida www.nyfosa.se.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg