Press
2010.06.03

Cederquist biträder Swedbank AB (publ) i anslutning till att Fagerberg & Dellby Fond I AB förvärvar Yrkesakademin AB

Fagerberg & Dellby Fond I AB  har förvärvat majoriteten av aktierna i Yrkesakademin AB. Cederquist har agerat som rådgivare åt Swedbank AB (publ) i samband med finansieringen av  förvärvet.   Yrkesakademin AB med dotterbolag bedriver verksamhet inriktad mot kompetensutveckling till företag i olika branscher samt ny- och fortbildning till arbetssökande. Därutöver driver bolaget ett antal bilskolor samt förmedling av utbildningsplatser för studerande utomlands.   Cederquists team har bestått av Åsa Nordman (projektansvarig) och Andreas Malmberg.  

Hittar du inte vad du letar efter?

bg