Press
2010.06.03

Cederquist biträder Vasakronan

Vasakronan har sålt aktierna i Bostadsaktiebolaget Dombron
till Fjärde AP-fonden som tillträder bolaget den 1 juli 2010.
Köpeskillingen för aktierna baseras på ett underliggande
fastighetsvärde motsvarande 5,4 mdkr.  

Försäljningen av Bostadsaktiebolaget Dombron är en av de största bostadsrelaterade fastighetsaffärerna i Sverige genom tiderna. Den omfattar bostadsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Göteborg med en total area på 480 000 kvm eller 8 000 lägenheter. Fjärde AP-fonden är en av de fyra ägarna av Vasakronan.

– Efter en omfattande process, där många av marknadens aktörer har varit inblandade, är vi nu glada att kunna sälja bolaget till Fjärde AP-fonden. I affären har vi inte behövt kompromissa mellan bästa pris och en långsiktig och seriös köpare. Fjärde AP-fonden passar bra som ägare av ett bolag med både studentbostäder och vanliga lägenheter, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.

Bostäderna som säljs har utgjort en mindre del av den totala fastighetsportföljen i Vasakronan. Efter försälj-
ningen av Bostadsaktiebolaget Dombron kommer Vasakronan att ha en fastighetsportfölj som är fokuserad på attraktiva kontor och butiker på fem orter i Sverige – Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.

Cederquist biträdde genom Erika Åslund Vasakronan i affären. Leimdörfer har varit Vasakronans rådgivare under processen.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg