Press
2016.09.02

Cederquist erbjuder sina kunder e-signatur för att förenkla och effektivisera

På en marknad där kraven ständigt ökar och där tiden är knapp krävs det hela tiden nya kostnadseffektiva och användarvänliga sätt att arbeta. Som ett led i detta och för att förenkla för våra kunder kommer Cederquist med start i september att börja erbjuda e-signatur. Detta möjliggör underskrift av dokument och avtal direkt från smartphone, tablet eller dator.

Den nya tjänsten möjliggörs av den externa leverantören DocuSign, som har lång och gedigen erfarenhet på området och är världsledande på marknaden.

– Vi inser vikten av att utveckla metoder där vi lägger tid på rätt saker. I vår strävan efter detta har vi initierat samarbetet med DocuSign och användandet av deras tjänst. Vi vill erbjuda våra kunder ökad effektivitet och tycker att det är viktigt att göra det med en väl beprövad leverantör som kan garantera sekretess och funktionalitet. Vi är först på den svenska marknaden med detta samarbete, men DocuSign används flitigt internationellt. Vi är övertygade om att denna tjänst kommer att underlätta arbetet både för oss och våra kunder och ser verkligen fram emot att introducera den i olika sammanhang, säger Tone Myhre-Jensen, MP på Cederquist.

DocuSign underlättar arbetet bl a vid signings och closings i transaktioner, då stora mängder dokument behöver skrivas på men också vid tex styrelsearbete för att skriva under protokoll. Den traditionella rutinen med utskrift, underskrift och inscanning eller postgång ersätts med en digital signatur, genomförd med bara ett klick, något som effektiviserar och underlättar för alla inblandade.

Cederquist har sedan tidigare den tekniska lösningen Extranet på plats, en digital lösning för att tillhandahålla virtuella datarum och projektytor.

– I en bransch som traditionellt sett uppfattas som konservativ tror vi det är viktigt att våga satsa på digitalisering. Självklart vill vi hitta ett så smidigt och modernt arbetssätt som möjligt. Våra kunder kräver det idag, men det är också en självklar del av vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Genom att spara postgång, utskrifter m m så förenklar och förbättrar vi både för oss och för våra kunder. Det ligger helt i linje med vår strategi att vara Sveriges mest moderna advokatbyrå säger Tone Myhre-Jensen avslutningsvis.


Cederquist är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. Vi genomför våra uppdrag med genuin passion och ett pragmatiskt angreppssätt baserat på en välutvecklad affärsmässig förståelse för våra kunders verksamhet och erbjuder legal spjutspetskompetens som tillför högsta nytta. Cederquist har idag ca 100 jurister samlade under ett tak i centrala Stockholm.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg