Press
2019.05.22

Cederquist får pris för advokatbranschens bästa jämställdhetsarbete!

I Justitiaprisets motivering lyfts byråns arbete med jämställdhet fram för att det på ett tydligt sätt genomsyrar alla delar av verksamheten. Byrån har även satt upp tydligt mätbara mål och följt upp dessa väl. Exempel som lyfts är Cederquists jämställdhetsperspektiv i byråns föräldraersättningspolicy vilken ger incitament för ett mer jämställt uttag av föräldraledighet samt det aktiva jämställdhetsarbetet vid teamsammansättning i kunduppdrag.

– Vi är så klart både stolta och glada över att ha vunnit det här priset och det är ett pris till alla i vår organisation. Jämställdhetsarbete är ett arbete som bedrivs varje dag, av alla medarbetare i en organisation. En förutsättning för att kunna åstadkomma verkliga förändringar är att ledningen och de som ”sitter runt bordet” är drivande i detta arbete, säger Tone Myhre-Jensen, VD på Cederquist.

Ett tydligt initiativ i byråns jämställdhetsarbete är en omstrukturerad föräldraersättning som ger ekonomiska incitament för att dela mer lika på föräldraledigheten och som syftar till att stötta medarbetare, typiskt sett killar, i att vara hemma längre och för att stötta, typiskt sett tjejer, i att komma tillbaka tidigare. Policyn  innebär att man, för att få föräldraersättning från Cederquist, behöver vara föräldraledig i minst 6 månader och att man som mest får ersättning i 9 månader. Ett initiativ för att uppmuntra killar och tjejer att dela mer lika på föräldraledigheten och för att likställa samtliga medarbetares förutsättningar i större utsträckning.

Justitiapriset delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som arbetar bäst med jämställdhet. Målet är att få fler advokatbyråer att jobba på ett aktivt och mätbart sätt inom området för att på så sätt skapa en jämställd bransch. Läs mer om Justitiapriset här.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg