Press
2018.10.18

Cederquist företräder Green Landscaping Holding AB (publ) i samband med förvärv av Svensk Markservice Holding AB

Svensk Markservice är en svensk leverantör av grönyteskötsel med närvaro i hela landet. Koncernen utvecklar och förvaltar utomhusmiljöer samt erbjuder tjänster såsom trädgårdsskötsel, städning, trädfällning, asfaltering, dränering och snöröjning, till både privata och offentliga aktörer.

För de senaste tolv månaderna till och med augusti 2018 rapporterade koncernen justerade totala rörelseintäkter om cirka 879 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av godkännande från Konkurrensverket.

Cederquists M&A team för transaktionen har främst bestått av Lars Bärnheim tillsammans med Magnus Staaf, Linnea Eriksson och Isabel Cantos. Konkurrensfrågor har hanterats av främst Fredrik Lindblom och Sanna Widen och finansieringsfrågor av Johan Lundberg och Livet Prause.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg