Press
2013.01.25

Cederquist företräder minoritetsägarna i AB Svensk Bilprovning vid förvärvet av Besiktningskluster 2 AB

Cederquist företräder minoritetsägarna i AB Svensk Bilprovning i samband med att minoritetsaktieägarna lämnar sitt ägande i AB Svensk Bilprovning och samtidigt tar över Besiktningskluster 2 AB från AB Svensk Bilprovning, vilket driver 57 fordonsbesiktningsstationer i sydvästra Sverige. Från och med övertagandet, vilket beräknas ske i mars 2013 kommer verksamheten att drivas under namnet Besikta Bilprovning AB. Transaktionen är villkorad av godkännande från Swedac och Konkurrensverket.

Cederquists team består av Wilhelm Lüning, Pontus Röckert och Nils Lundgren (M&A) samt Berndt Pettersson (Finansiering). Konkurrensrättsliga frågor hanteras av Kristoffer Molin och Fredrik Lindblom.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg