Nyhet
2023.06.02

Cederquist har anslutit sig till Business and Human Rights Lawyers Association

Cederquist har anslutit sig till Business and Human Rights Lawyers Association (BHRLA), ett nytt globalt nätverk av advokatbyråer som arbetar för att främja arbetet med företagande och mänskliga rättigheter.

BHRLA grundades i slutet av 2022 av ett antal internationella advokatbyråer. Syftet med nätverket är att inspirera och främja ledarskap, kunskap, samarbete och rådgivning kopplat till företagande och mänskliga rättigheter.

– Vi ser fram emot att vara med och bidra som byråmedlem i BHRLA och ser en stor potential i att advokatbranschen går samman för att öka medvetenheten och accelerera det proaktiva arbetet till skydd för mänskliga rättigheter, säger Elsa Arbrandt, delägare på Cederquist.

Medlemskapet i BHRLA är viktigt både för Cederquists egen verksamhet och för erbjudandet till våra kunder. Enligt FN:s vägledande principer för hållbart företagande ska företag respektera mänskliga rättigheter och globalt pågår just nu en utveckling mot att denna skyldighet i större utsträckning regleras i tvingande lagstiftning. På EU-nivå finns flera förslag till direktiv med krav på att företag ska arbeta förebyggande för att identifiera och hantera negativa påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och värdekedjan, exempelvis det föreslagna EU-direktivet om hållbarhets-due diligence (CSDD). Genom BHRLA breddar Cederquist vår bevakning av utvecklingen och kan tillsammans med andra i branschen utveckla nya verktyg för att kunna bistå våra kunder med bästa möjliga rådgivning i dessa frågor.

Vill du veta mer om rättsutvecklingen eller hur Cederquist kan bistå ditt företag inom företagande och mänskliga rättigheter? Kontakta Elsa Arbrandt, delägare, eller Sara Magnéli, ansvarig för Hållbart företagande.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg