Press
2013.05.07

Cederquist har biträtt BillerudKorsnäs

Cederquist har biträtt BillerudKorsnäs vid försäljningen av en pappersmaskin vid Korsnäsbruken i Gävle, till SwedPaper. Avyttringen är en del av uppfyllandet av de krav som EU-kommissionen ställde vid godkännandet av samgåendet mellan Billerud och Korsnäs.

Som del av transaktionen har långsiktiga kommersiella avtal upprättats mellan parterna där BillerudKorsnäs bland annat ska leverera insatsvaror såsom massa, ånga och vatten till SwedPaper.

Cederquists team bestod av Wilhelm Lüning, Maja Wettergren, Rodney Humphreys och Johannes Färje (M&A), samt Kristoffer Molin (konkurrens) och Lisa Granbom Koski (fastighet).

Hittar du inte vad du letar efter?

bg