Nyhet
2024.01.19

Cederquist har biträtt DNB i samband med säkerställda lån till Oscar Properties, försäljning av fastigheter till Erik Selin Fastigheter samt finansiering av förvärvet

Cederquist har biträtt DNB Sweden AB samt DNB Bank ASA, Sweden Branch som senior långivare och agent (”DNB”) i samband med uppsägning av säkerställda lån samt en pantrealisationsprocess avseende vissa av Oscar Properties Holding AB ägda dotterbolag till följd av uteblivna ränte- och avgiftsbetalningar.

DNB har, efter överenskommelse med Oscar Properties samt en junior långivare, med hjälp av Cederquist genomfört en försäljning av de underliggande fastigheterna till ett av Erik Selin Fastigheter ägt dotterbolag för en köpeskilling om cirka 2,2 miljarder kronor. Oscar Properties lån till DNB har därmed återbetalats till DNB genom en försäljning av de underliggande fastigheterna och pantrealisationen avbrutits. Cederquist har även biträtt DNB i förhållande till lån till köparen för köparens finansiering av förvärvet.

Cederquists team leddes av Johan Lundberg och bestod i övrigt av bland annat Oskar Högberg, Eric Johnson, Joachim Strand, Clara Norrbohm, Karl Skorup Averås, Jamie Järpsten och Felicia Fredin.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg