Press
2011.03.28

Cederquist har biträtt DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige

Cederquist har biträtt DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige avseende säkerställda kreditfaciliteter om 1.500.000.000 kr till ett nybildat specialbolag ägt av Svensk Hypotekspension, enligt ett avtal ingånget den 18 mars 2011.

Syftet med faciliteterna är att finansiera uppbyggande av en portfölj av bostadslån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt, vilka löper med kapitaliserad ränta till dess låntagaren flyttar från sin bostad eller avlider, en typ av lån som internationellt ofta benämns ”equity release” eller ”reverse mortgages”.

Cederquists team har bestått av Mattias Larsson, Mikael Magnusson och Mattias Moskowicz.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg