Nyhet
2024.06.19

Cederquist har biträtt Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Bolaget”) i samband med Bolagets emission av gröna obligationer om 400 miljoner kronor och återköpserbjudande avseende vissa utestående gröna obligationer

Obligationerna har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 310 baspunkter. Emissionslikviden används i enlighet med Bolagets gröna ramverk inklusive för att finansiera återköp av vissa utestående obligationer inom ramen för ett återköpserbjudande.

Bolaget är ett fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets stam- och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Cederquists team bestod av Per Henriksson, Camilla Hedner och Mohamed Mustapha.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg