Press
2018.06.20

Cederquist har biträtt Hemfosa vid nyemission

Genom nyemissionen tillförs bolaget en bruttolikvid om 1 085 miljoner kronor före emissionskostnader. Hemfosa Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Per den 31 mars 2018 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 44,9 miljarder kronor, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Mer information om nyemissionen och Hemfosa Fastigheter AB finns på bolagets hemsida, http://hemfosa.se/. 

Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Louise Génetay, Linn Ejderhamn, Elin Ljungström och Sara Hag.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg