Nyhet
2024.03.26

Cederquist har biträtt Logistea AB vid riktad nyemission

Cederquist har biträtt Logistea AB (publ) i samband med en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare. Logistea är ett fastighetsbolag inom lager, logistik och lätt industri, med visionen att vara den naturliga partnern till företag som efterfrågar moderna och hållbara lokaler inom detta segment. Logisteas tillväxt sker genom förvärv, utveckling och förvaltning av fastigheter och mark. Genom nyemissionen tillförs Logistea cirka 250 miljoner SEK före transaktionskostnader. Mer information om nyemissionen och Logsitea finns på bolagets hemsida: www.logistea.se

Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Louise Génetay och Sofia Sallnäs.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg