Nyhet
2023.04.11

Cederquist har biträtt Nyfosa i samband med emission av ett grönt obligationslån om 850 MSEK samt erbjudande om återköp av vissa tidigare emitterade obligationer

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de nya gröna obligationerna kommer att användas i enlighet med Nyfosas sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk och till att återköpa vissa av Nyfosas utestående obligationer.

De nyemitterade obligationerna löper med en ränta om 3 månader STIBOR + 550 baspunkter.

Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Per Henriksson, Louise Génetay, Sofia Hedberg, Hanna Lishajko och Axel Brismar.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg