Press
2019.11.26

Cederquist har biträtt Nyfosa vid förvärv av fastigheter till ett totalt värde om 826 MSEK

Fastigheterna som är belägna i Järfälla, Malmö, Härnösand och Sundsvall har en total yta om cirka 51 916 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 70,5 MSEK.

Cederquists team bestod av partner Louise Bjärgård samt associates Oskar Ceréus, Elin Simberg, Adam Blücher och Matilda Larsson.

För mer information, se https://nyfosa.se/release/nyfosa-forvarvar-fastigheter-till-ett-totalt-varde-om-826-msek/.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg